De Boer containertrading

MVO

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Het beleid van De Boer Containertrading is gericht op een klantgerichte, duurzame dienstverlening met aandacht voor het milieu, goede arbeidsomstandigheden, het leveren van een hoge kwaliteit en continue verbeterprocessen.

De Boer Containertrading levert een bijdrage aan een gezonde en duurzame samenleving door het Cradle tot Cradle-concept. Bij dit concept vormt het uitgediende product weer de basis voor een nieuw product.

De uitgediende producten worden gerecycled in hun eigen kringloop. Dit komt bij ons als volgt tot uitdrukking. De versleten containers worden ontleed, waarbij een deel van het hout naar de spaanplaat of papierindustrie gaat en een ander deel gecomposteerd wordt en zodoende zijn weg weer terugvindt naar de tuin. Daarnaast wordt nog een gedeelte omgezet in brandstof voor groene stroom. Verder gaat het metaal terug naar de hoogovens om er vervolgens omgesmolten te worden tot nieuw ijzer. Hierbij is noch sprake van verlies van kwaliteit noch van functionaliteit.  

Verder garanderen wij een hoge kwaliteit. Dit komt tot uitdrukking door het feit dat wij sinds 2010 gecertificeerd zijn volgens de norm NEN-EN-ISO 9001: 2008.
Bovendien hebben wij, door een efficiënte transportplanning, het aantal lege kilometers van de vrachtauto’s weten terug te brengen van 25% naar ca. 4%. Tevens zijn er een groot aantal vrachtautokilometers omgezet in binnenvaartkilometers.
Ons gehele vrachtwagenpark heeft ook een automatische transmissie waardoor het bedieningsgemak, het comfort en de veiligheid van de chauffeurs is verbeterd en het brandstofverbruik is gedaald.